с. Поляна. Полянський ДНЗ
Методична робота

Методична робота закладу спрямована на:

 • - вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;
  - стимулювання творчого потенціалу педагогів;
  - підвищення педагогічної культури педагогів;
  - вдосконалення педагогічної майстерності;
  - розвиток спеціальних умінь та навичок;
  - формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.
  Мета методичної роботи: вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності
  Напрямки методичної роботи: 
  підвищення соціально – психологічної культури вихователів;
  • вдосконалення педагогічної майстерності;
  • сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою;
  • розвиток спеціальних умінь та навичок 

  Принципи методичної роботи:
  педагогічна співпраця з вихователем;
  • робота в режимі довіри, доброзичливості;
  • творча атмосфера , стимулювання творчої активності;

  • принцип допоміжно – регульованого контролю;
  • надання вихователеві права вибору;
  • системність методичних заходів;
  • принцип "Я – повідомлень” у спілкуванні;
  • щоденна допомога; 

  випереджувальний характер методичної роботи
  Зміст методичної роботи реалізується через такі форми: 
  Колективні:
  - інструктивно-методичні наради;
  - педагогічні ради;
  - педагогічні читання;
  - теоретичні семінари;
  - семінари-практикуми;
  - колективні перегляди освітнього процесу
  Групові:
  методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;
  - робота творчих груп;
  - консультації
  Індивідуальні:
  -наставництво;
  - самоосвіта;
  - взаємовідвідування;
  - робота над проблемними питаннями;
  - атестація
         Для того, щоб вирішити складні завдання, що по­стають перед дошкільним закладом, методичний кабінет ретельно вивчає педагогічний колектив - що є основою створення структури методичної роботи з педагогічними кадрами. Методична робота в нашому дошкільному навчальному закладі є максимально гнучкою, а саме: сприяє розвит­ку творчості, ініціативи, підвищує якість освітнього процесу. Вирішення окреслених завдань здійснюється шляхом пошуку ново­го змісту, форм і методів роботи з педагогічним колективом.
  В нашому закладі стимулювання творчого потенціалу базується на принципах методичної роботи:
  - педагогічна співпраця з вихователем
  - робота в режимі довіри, доброзичливості
  - творча атмосфера , стимулювання творчої активності
  - принцип допоміжне – регульованого контролю
  - надання вихователеві права вибору
  - системність методичних заходів
  - принцип "Я – повідомлень” у спілкуванні
  - щоденна допомога
  - випереджувальний характер методичної роботи.