с. Поляна. Полянський ДНЗ
Сторінка музкерівника

 Музичний керівник – Русин Людмила Михайлівна Освіта – вища,категорія – спеціаліст, педагогічний стаж 6 років Значення музики для розвитку дошкільників Музика займає особливе, унікальне місце у вихованні дітей дошкільного віку. Це пояснюється специфікою цього виду мистецтва, і психологічними особливостями дошкільнят. Музику називають «дзеркалом душі людської», «емоційним пізнанням» (Теплов Б.М.), «моделлю людських емоцій» (В.В.Медушевський): вона відображає ставлення людини до світу, до всього, що відбувається в ньому і в самій людині. А наше ставлення - це, як відомо, наші емоції. Отже, емоції є головним змістом музики, що і робить її одним з найбільш ефективних засобів формування емоційної сфери людини, перш за все дитини. Емоційна сфера є провідною сферою психіки в дошкільному дитинстві. Вона грає вирішальну роль у становленні особистості дитини, регулювання його вищих психічних функцій, а також поведінки в цілому. Тільки повноцінне формування емоційної сфери дитини дає можливість досягти гармонії особистості, «єдності інтелекту та афекту» (Л.С.Висоцький) У дошкільному віці дитина - сама емоція, і тому значення його зустрічі з високохудожньої музикою важко переоцінити. Музика сприяє становленню пізнавальної і етичної сфер, формує творчість - як якість особистості. Однак наші діти живуть і розвиваються в непростих умовах музичного соціуму. Сучасну рок-музику, яка звучить всюди і культивується засобами масової інформації чують і наші діти. Її шаманські ритми, надвисокі й наднизькі частоти, нестерпна гучність, минаючи свідомість, «потрапляють» в область підсвідомості, таким чином надаючи сильний негативний вплив на емоційний стан людини, руйнуючи його душу, інтелект, особистість. Вже в ранньому і дошкільному дитинстві необхідно формувати музичний смак, справжні естетичні цінності. Основи музичної культури дошкільників закладаються насамперед на музичних заняттях у дитячому садку, але величезну роль відіграє і сім'я... Дитинство є періодом, найбільш сприятливим,позитивним для становлення і розвитку музичних здібностей. Упущення цього періоду непоправно. Патріотичне виховання дошкільників на музичних заняттях Патріотичне виховання – справа відповідальна, оскільки передбачає тонке заволодіння вразливими душами дітей, уміле оперування їхніми емоціями та почуттями, інтересами. Тож лише проведеннями свят та розваг на патріотичну тематику не обійтися. Звісно, це один зі способів виховати в дітей національну свідомість. Проте інколи надмірний пафос перебільшено, що і перетворює все на цілковиту бутафорію. Виховання в дітей справжнього патріотизму має відбуватися «від серця до серця». Зокрема, на музичних заняттях його здійснюють через такі форми взаємодії музичного керівника з дітьми, як от: * слухання високохудожніх зразків української класичної музики;* чуйні і захопливі бесіди про відомих українських співаків, композиторів; * ознайомлення з історією виникнення народних інструментів; * інсценізація народних звичаїв та обрядів. Усе це спроможне закласти в дітей більше знань, аніж будь-який масштабний захід.